הונאות הביטוח הלאומי - גובה עם הצמדה - אך מחזיר כספים ללא ריבית

הכתבה הביטוח הלאומי גובה עם הצמדה - אך מחזיר כספים ללא ריבית , חיים ביאור , אוגוסט 2011 , TheMarker
לדברי חבר בוועדת הביטוח הלאומי בלשכת עורכי הדין, במהלך העשור האחרון נמנע מאזרחים לקבל מהביטוח הלאומי מיליוני שקלים בהחזרי הכספים

בכל הנוגע לגביית חובות ממבוטחים, המוסד לביטוח לאומי נוקט מדיניות המעלה ספקות לגבי מטרותיו כגוף שנועד ליישם עקרונות של צדק חברתי. אזרחים שצברו מסיבות שונות חוב כספי לביטוח הלאומי, נדרשים להחזיר את הקרן בתוספת ריבית והצמדה למדד. ואולם כאשר המוסד מוצא שהוא חייב כספים למבוטחים הסכום המועבר למבוטח מורכב מהקרן ומהצמדה למדד, ואינו כולל ריבית.

המוסד לביטוח לאומי משיב כספים למבוטחים בשל מכלול סיבות, כמו גביית יתר, או בעקבות תיאומי בעיטוח לאומי שעושים מבוטחים המועסקים בשתי משרות, או בשל טעות כלפי מטה בגובה התשלום של אחת הקיצבאות.

לדברי חבר בוועדת הביטוח הלאומי בלשכת עורכי הדין, במהלך העשור האחרון נמנע מאזרחים לקבל מהביטוח הלאומי מיליוני שקלים בהחזרי הכספים. "פנינו ליועצת המשפטית הקודמת של הביטוח הלאומי, עו"ד ארנה גייל וליועץ המשפטי הנוכחי עו"ד עמוס רוזנצוויג, בדרישה לבדוק את ההיבטים המשפטיים של שינוי מדיניות הביטוח הלאומי בתחום זה, אך לא קיבלנו תשובה", הוא אומר. לדבריו, מחצית מכלל התביעות שאזרחים מגישים לבתי הדין לעבודה עוסקים בתשלומי הביטוח הלאומי.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, אמר: "תמוה שחובות של דמי ביטוח לאומי נושאים הצמדה וריבית בעוד החזר של תתשלומי היתר למבוטחים וכן קיצבה המשולמת באיחור, לא נושאים זאת. אין מקום להבחנה כזו וראוי לפתור את האפליה הזו באמצעות תיקון חקיקה. לא נרפה עד שהעניין יתוקן".

דובר הביטוח הלאומי מסר בתגובה כי "מדיניות הגבייה והתשלומים של המוסד מעוגנת בחוק. כשהביטוח הלאומי משלם גמלאות וקצבאות באיחור, או יתרות זכות בתחום הביטוח והגביה התשלום כולל הפרשי הצמדה, גם חובות של האזרח בתחום הגמלאות והקצבאות אינן נושאים ריבית אלא הצמדה בלבד.

"לעומת זאת, כשאזרח חייב למוסד כספים שהיה עליו לשלם והוא משלם אותם בפיגור, הריבית הנגבית ע"י הביטוח הלאומי היא, ככלל, על הסדרי תשלום בגבייה בפריסה עתידית למספר תשלומים. כיום, שיעור הריבית השנתית הוא כ-7%.

"יודגש כי כל עוד החייב עומד בהסכם התשלומים שהגיע אליו עם המוסד, הרי שהוא מחוייב בריבית האמורה בלבד, ללא קנסות או הצמדה. בנסיבות מסויימות רשאי המבוטח לבקש גם ויתור על החיוב בריבית.

"כך או כך, לסכום חוב המשולם במזומן, לא מתווספת ריבית [אלא קנס בלבד] לגבי קנסות המוטלים על המאחרים בתשלומי דמי ביטוח, רשאי המבוטח לבקש לבטל קנסות בנסיבות מסוימות".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה