המוסד לביטוח לאומי מטרטר נכה בביורוקרטיה שוחקת למנוע ממנו קצבה

המוסד לביטוח לאומי מטרטר נכה בביורוקרטיה שוחקת למנוע ממנו קצבה

עסקינן במקרה שלא נראה במחוזותינו, שבו המוסד לביטוח לאומי שם לעצמו מטרה "לחסל" את אסף ב', בן 41, נכה פגוע נפש, למנוע ממנו קצבה המגיעה לו בזכות, תוך שהמוסד רומס הוראות דין שהינן אבני יסוד בשיטת המשפט הישראלית. המוסד לביטוח לאומי דורש מאסף למלא אינספור טפסים שונים ומשונים, לשלוח שוב ושוב מסמכים, אותם הוא שלח זה מכבר, וכל זאת כדי להתישו, ולמנוע ממנו את הקצבה המגיעה לו בזכות.
להלן מכתבו של אסף:
23 במאי 2013
לכבוד
ח"כ רינה פרנקל
יש עתיד
שלום רב,
הנדון: התייחסותי למוסד לביטוח לאומי
ראשית, חשוב לי להביע את הערכתי הרבה על כך שהינך מנסה לסייע לי במאבק הקשה, ארוך השנים, המתיש והמתסכל מול אטימות הלב של פקידי המוסד לביטוח לאומי ועובדיו.
יחד עם זאת, אינני יכול שלא לציין כי תשובתם, המצ"ב, היא תשובה לעגנית, מגוחכת, מקוממת ומשקפת נאמנה את מדיניות הזלזול וההזנחה ארוכת השנים של הביטוח הלאומי כלפי מבוטחיו, וזאת מן הסיבות הבאות:
1. טענתו של המוסד לביטוח לאומי לפיה אני מקבל את קצבת הנכות על בסיס "הליקוי האורטופדי" שלי היא טענה שקרית לחלוטין! הקצבה אותה אני מקבל ניתנה לי בגין הנכות הנפשית בלבד, כאשר הליקויים האורטופדיים מהם אני סובל, וליתר דיוק: פריצת דיסק כרונית – אינם מוכרים כלל כנכות על ידי המוסד לביטוח לאומי, או כל משרד ממשלתי או גוף אחר (פרטי או ציבורי) במדינת ישראל של ימינו.
2. העובדה, כי המוסד לביטוח לאומי צרף "טופס להגשת בקשת החמרה" – מעידה פעם נוספת על חוסר התייחסות עניינית מצידם.
3. כנראה שזוהי התשובה שניתנת על ידם באופן אוטומטי לכל מי שפונה.
4. הליך זה כבר נבדק על ידי פעמים רבות בשנים האחרונות, ומנסיון העבר, אני יכול להעיד כי התייחסותם המזלזלת והמתעמרת אינה מאפשרת לעולם טיפול או התייחסות רצינית ועניינית, ועל כן הגשתה של בקשה כזו מצידי תהיה לכל היותר מעשה טפשי ומיותר, וברור לגמרי שמטרתם היחידה של עובדי המוסד לביטוח לאומי בהליך שכזה, היא להשפיל אותי וללעוג לי באופן גס ובוטה, כפי שהללו עושים לי, ולמבוטחים רבים אחרים, פעם אחר פעם.
5. חשוב לי להדגיש פעם נוספת, כי המחלה ממנה אני סובל היא נפשית וגם גופנית, אולם לא שכלית, וכפי שניתן לראות, עובדת היותי מוגדר כפגוע נפש אינה מונעת ממני להבין עובדות אלו, וגם להעלותן על הכתב בפניכם.
6. המלצתו של המוסד לביטוח לאומי כי לבקשה להחמרת מצב, אצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים גם היא תמוהה ביותר ובלתי מובנת. בשנים האחרונות, כבר פניתי כאמור פעמים רבות אל המוסד לביטוח לאומי, כאשר לפניותיי צורפו מסמכים רפואיים רבים, עם מידע רב ומפורט ביותר, אודות מצבי הרפואי, ומאחר והמידע הנ"ל כבר נמצא ברשותו של המוסד לביטוח לאומי, אני לא יכול להבין את בקשתם כי אשלח את המסמכים הרפואיים הללו עוד פעם.
7. מדוע להמשיך ולהתעלל כך סתם במבוטחים?
בברכה,
אסף ב.
* בידי בעלת האתר כל המסמכים הרפואיים (30 עמודים!) שנמסרו והוגשו זה מכבר למוסד לביטוח לאומי, כולל מכתבי פניות חוזרות ונשנות לקבלת קצבת נכות.
ח"כ רינה פרנקל ממפלגת "יש עתיד" ניסתה ככל יכולתה, לסייע לאסף, אולם הביורוקרטיה של המוסד לקיפוח לאומי, התישה אף אותה ולא עלה בידה לעזור לאסף.
"הטיפול" הדרקוני של המוסד לקיפוח לאומי במבוטחיו, אינו מסייע לאזרחים הנזקקים לשרותיו. לכל היותר, הוא מחמיר את מצבם, כולל הנפשי. קשה לתאר מקרה יותר ברור של עושק וניצול מצוקה מאשר המקרה שבפנינו: אסף במצוקה, במצב נפשי רע, כאשר אין לו תומך בעולם, והוא פונה שוב ושוב למוסד לקבלת קצבה. חשוב לציין שאדם כאסף, אין לו גישה לערכאות שיפוטיות עקב חסרון כיס, וכידוע מי שאין בידו כסף לשכירת שרותי עורך דין והגשת כתב תביעה – נשלל ממנו, הלכה למעשה, את הזכות החוקתית המוקנית לו, הזכות לנגישות למשפט.
סופם של דברים תחילתם. בנסיבות אלו, ולאור העובדה כי אסף שלח שוב ושוב טפסים ומסמכים למוסד לביטוח לאומי ונדחה על ידם, הוא ביקש לפרסם את המקרה הפרטי שלו משום חומרת מעשיהם של המוסד לביטוח לאומי ועובדיו המתעתעים באזרחים מוחלשים וגורמים להם עוול בלתי מעורער.
מכתבו של אסף ב. לח"כ רינה פרנקל "יש עתיד" נגד המוסד לביטוח לאומי
מכתבו של אסף ב. לח"כ רינה פרנקל "יש עתיד" נגד המוסד לביטוח לאומי
מכתבו של אסף ב. לח"כ רינה פרנקל "יש עתיד" נגד המוסד לביטוח לאומי
מכתבו של אסף ב. לח"כ רינה פרנקל "יש עתיד" נגד המוסד לביטוח לאומי
קישורים: