אי-תשלום תוספת לקצבת נכות - מדו"ח נציבות תלונות ציבור 34

התלונה

המתלוננת, נכה תושבת קריית ים, התלוננה על שהמוסד לביטוח לאומי הפסיק להוסיף לקצבת הנכות החודשית שלה תוספת עבור בנה (להלן - תוספת תלויים) בנימוק שהבן הגיע לגיל 18, אף שהיא מסרה למוסד אישורים ולפיהם הבן לומד בכיתה י"ג במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר בחיפה.

בירור התלונה

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ההחלטה אם מבוטח זכאי לתשלום תוספת תלויים עבור בנו נקבעת בין היתר לפי גילו של הבן. לפי סעיף 238 לחוק, נכה שיש לו ילד עד גיל 20, ושעיקר זמנו מוקדש לסיום לימודים במוסד על-יסודי או שהוא שוחר במסגרת קדם-צבאית של צה"ל, זכאי לתוספת תלויים.
לפי נוהלי המוסד, אם מבוטח מודיע למוסד כי בנו הוא שוחר במסגרת קדם-צבאית, על פקיד התביעות לבקש בעצמו מרשויות הצבא את המידע והאישורים על הלימודים ולא לדרוש אותם מהמבוטחים.
הבירור העלה כי סניף המוסד לא פעל לפי הנהלים, וכי הפסקת תשלום תוספת התלויים לא הייתה מוצדקת. לאחר שגילה המוסד את טעותו, הוא חידש את תשלום התוספת למתלוננת.

תוצאות הבירור

בעקבות המקרה רענן המוסד את נוהלי העבודה בסניף שבו טופל עניינה של המתלוננת וכמו כן תכנן פעולת הדרכה רחבה יותר בעניין זה המיועדת לכל העובדים בסניפי המוסד המטפלים בתביעות לתשלום קצבת נכות.

קישורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה