אי-תשלום קצבת נכות בשל יציאה לחו"ל מסיבות בריאותיות - תלונה נגד ביטוח לאומי

מתוך דוח נציבות תלונות הציבור מספר 40 - פורסם ביוני 2014

המוסד לביטוח לאומי משלם למתלונן, הסובל מהיצרות כלי הנשימה, קצבת נכות כללית (להלן - הקצבה). המתלונן הלין על שהמוסד שולל את זכאותו לקצבה בתקופות שבהן הוא שוהה בחו"ל, אף שלפי אישורים רפואיים שבידו שהייתו בארץ בחורף תסכן את חייו.
לפי סעיף 324(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, "הנמצא בחוץ לארץ למעלה משלושה חודשים, לא תשולם לו קצבה בעד הזמן שלמעלה משלושת החודשים הראשונים, אלא בהסכמת המוסד". הבירור העלה כי המתלונן שוהה בחו"ל בכל שנה יותר משלושה חודשים, ולכן המוסד שלל את זכאותו לקצבה בעד פרק הזמן החורג משלושה חודשים. לטענת המוסד, רופא מטעמו שבדק את המסמכים הרפואיים שהציג המתלונן לא מצא שיש הצדקה לשלם לו בעד שהותו בחו"ל בחורף קצבה לפרק זמן העולה על שלושה חודשים, וטען כי אין יסוד לחששו של המתלונן ששהייתו בארץ בחורף תסכן את חייו.
בעקבות פניית הנציבות הועבר עניינו של המתלונן לבחינה של רופא נוסף מטעם המוסד, מומחה בתחום המחלות הפנימיות, והוא קבע כי יש ממש בטענות המתלונן, וכי שהייתו בחו"ל בחודשי החורף עשויה להפחית את הסיכון לזיהום נשימתי. לנוכח חוות הדעת האמורה אישר המוסד למתלונן לשהות בחו"ל באקלים שאינו חורפי ולקבל קצבה בחודשים אוקטובר-מרץ.
(714024)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה